• Meer privacy, meer gemoedsrust

  Hou je geld privé
  Steun ons juridisch team van experten - en roep de fiscus een halt toe
  Doneer Lees meer
 • Hoeveel geld je hebt, gaat niemand aan

  Ook je bankrekening rekent op privacy
  Hoeveel geld er op je rekening staat? Waarom zou dat zomaar op straat moeten liggen?
  Doneer Laatste nieuws

We hebben jouw hulp nodig

OOK JIJ MAAKT IMPACT

Privacy moet ook op je bankrekening bestaan. Deze regering maakt komaf met het laatste restje ‘privé’ dat je nog hebt. Neem je geld terug. 

ingezameld
Inzameldoel fase 3
Pagina's tellende 'programmawet'
Sansen, Artes & Ministry of Privacy

NEEM JE GELD

TERUG.

De essentie

Waar is het bankgeheim?

Voortaan moeten onze banken om de zoveel tijd het saldo van jouw bank-en betaalrekening aan het CAP melden. Voor de wetswijziging kon het CAP énkel het saldo raadplegen bij aanwijzingen van belastingsontduiking. Nu, is iedereen bij voorbaat verdacht. 

TEVEEL OGEN

WIE kan je geld zien?

Wie kan straks zien hoeveel geld je op je rekening hebt? Niet alleen de fiscale administratie, maar ook het openbaar ministerie, onderzoeksrechters en elke nieuwsgierige notaris. Zij hebben altijd – mits aan de voorwaarden is voldaan – de mogelijkheid om de rekeningstand van elke burger – en elke vennootschap – op te vragen. Een vermogenskadaster, dus. 

Het probleem?

Niet proportioneel

De fiscus had al bijzonder veel macht. Bij vermoedens van belastingsontduiking kón ze reeds toegang krijgen. Nu is elke burger en elk bedrijf op voorhand verdacht. Het zet de deur wagenwijd open voor een algemeen inzagerecht van alle rekeningen, van alle belastingsplichtigen. Je privacy is meer waard. 

Het is nu, of nooit. Bewaak je geld.

hoeveel geld je hebt? Dat is joúw zaak.
Scroll to top